Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Opis podpore

 

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji:        Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

 

11.javni razpis za podukrep 4.1., Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

NAZIV NALOŽBE: Naprava namakalnega sistema in ekstenzivnega travniškega sadovnjaka

POVZETEK:

Kmetija je v sklopu 11. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe, kandidirala za  napravo malega zasebnega namakalnega sistema za njivo in intenzivni nasad jagodičevja, ki vključuje izdelavo vrtine, primarni namakalni sistem in sekundarni razvod, naprava ekstenzivnega travniškega sadovnjaka z zasaditvijo orehov ter postavitev ograje okoli obstoječega travniškega sadovnjaka.

Cilji: 

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

 • povečanje obsega kmetijske proizvodnje;
 • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
 • blaženje podnebnih sprememb in preprečevaje stresa rastlin.

Pričakovani rezultati:

Z napravo namakalnega sistema bo stalen dovod vode za namakanje jagodičevja in prilagoditev na podnebne spremembe. Naprava namakalnega sistema je eden izmed osnovnih pogojev vzpostavitve nasada jagodičevja ob sajenju in kasneje za konstanten in večji pridelek. Z napravo novega nasada orehov bo v obdobju rodnosti povečan prihodek in raznolikost pridelkov na kmetiji. S sadovnjakom bo v okolju zagotovljena rastlinska in živalska biodiverziteta. Iz razloga stalne preskrbe z vodo, zaščite pred objedanjem sadik s strani divjadi in posajenih orehov, bo kmetijsko gospodarstvo s pridelki oskrbovali  lokalno skupnost, ki bo uživala kakovostno in varno hrano. Posledično bodo nekateri ljudje tudi sami posadili v vrt kako sadiko jagodičja, saj bodo spoznali, kako okusno je jagodičje. Orehi (tako listi, zeleni in dozoreli plodovi) veljajo za izreden vir hranil, tako olj, ogljikovih hidratov, vlaknin ter še marsičesa. Preskrba lokalne skupnosti je ključna. Prav tako se ohranja krajina, kjer visokodebelno sadno drevje izginja.

Vsa investicija je tudi vzorčna in služi kot primer in del zaključenega kroga kmetije. Zato je to za širšo skupnost najboljša naložba v smeri ekološkega kmetovanja, kar jih je daleč naokoli.

PREDMET INVESTICIJE

Kmetija Vrt okusov leži na OMD – območju z omejeno dejavnostjo. Teren je rahlo padajoč, kar je, če to izkoristimo, celo prednost. Odločili smo se, da ustvarimo kmetijo, ki bo .

Predmet investicije je postavitev zasebnega namakalnega sistema, s katerim smo omogočili, da že posajene sadike nasada jagodičja, ki smo jih posadili zgodaj spomladi leta 2019 dobijo potrebno oskrbo z vodo ob primanjkljaju padavin, posebej pa  brez tega v delu, kjer so posajene maline in robide zaradi pokrivanja tunelov s plastiko brez tega rast sploh ne bi bila možna. Ker ni bilo druge možnosti za vodni vir, smo izdelali vrtino za vodo, za rabo katere je bilo potrebno pridobiti dovoljenja. Odločba za namakalni sistem je izdana za 0,32ha. Napravili smo vrtino, ki je globoka 40m, vgradili števec porabe in napravo za merjenje gladine vode, vgradili črpalko in sistem za vklapljanje vode. Električno energijo pridobivamo s fotovoltaiko, ki je locirana na bližnjem kozolcu. Zato je bilo do tja treba speljati cev, za kar so bila potrebna gradbena dela. Izvedli smo tudi primarni namakalni vod, ki vključuje alkaten cevi za povezavo med vrtino in razvodnim jaškom za krmiljenje in avtomatiko za uravnanje namakanja. Namakanje deluje na časovno nastavitev in je avtomatsko.

Za zaščito pred divjadjo in vandalizmom smo okrog nasada jagodičja, ki leži znotraj  visokodebelnega travniškega sadovnjaka namestili ograjo z 1,6 m visoko farmer mrežo in 1 žico nad mrežo.

Napravili smo visokodebelni sadovnjak z 20 orehi sodobnih sort in jih posamično zaščitili z žico pred divjadjo. Pri tem smo poskrbeli za strokovno pripravo tal in se oskrbeli z dobro zrelim hlevskim gnojem. V prvem letu po sajenju smo poskrbeli za odstranjevanje poganjkov pod mestom, kjer je predvideno oblikovanje krošnje. Kolobar okrog drevja smo stalno čistili zarasti plevela in drugih rastlin.

Osnovni podatki o kmetiji Vrt okusov

Usmeritev kmetije: sonaravno –v 3 letnem pridobivanju certifikata za ekološko kmetovanje (gojenje jagodičja, zelišč, sadnega drevja in lupinarjev, zelenjave, reja perutnine) , prikazi del, izobraževanje, turizem

Ustanovitev kmetije: pomlad 2018

Nosilka kmetijske dejavnosti: Mateja Reš, univ. dipl. inž lesarstva

Naslov: Zgornje Gorje 37a 4247 Zg. Gorje tel. 031778096  mail: vrtokusov@gmail.com

Spletna stran: www.vrtokusov.si, Fb: https://www.facebook.com/Vrt-okusov-Garden-of-tastes-281017082595715/

Velikost kmetije: cca. 4 ha

Tuji jeziki, v katerih govorimo: slovenščina, angleščina, nemščina, hrvaščina-srbščina

Lokacija

Kmetija je trodelna.

 1. del – VRT – obhišni vrt – (2000 m2) – 600mnm
 2. del – POLE – sadovnjak z njivo – Dovnice (staro ime tega področja) (7000 m2) – 590 mnm
 3. del – ROT – planina na Mežakli – del planine Oblek (3 ha) – 985 mnm – območje TNP

Srce kmetije leži na obrobju vasi Zgornje Gorje, na sončnem pobočju, terasah pod Obočnico, ledeniško moreno, kjer sta se v preteklosti združili ledeniški moreni Radovniškega in Bohinjskega ledenika. Ob pogledu na  JV pogled pritegne skalnata votlina, imenovana Poglejska cerkev, kjer so našli ostanke bivanja človeka v Triglavskem pogorju  v mlajši kameni dobi pred 10.000 leti.

Kmetija je dostopna z glavne ceste Bled – Pokljuka, pri cerkvi v Zgornjih Gorjah zavijemo v smer Poljšica.

Kmetijo smo ustanovili pomladi leta 2018. Zamisel zanjo se je porodila leta 2012, ko smo se v želji po lastni hiši z VRTom,v Zgornje Gorje preselili  iz mesta, Radovljice. Hkrati s hišo smo kupili 2000 m2   kmetijskega zemljišča. Ob selitvi smo posadili veliko sadnega drevja, jagodičja, uredili zelenjavni vrt, obcestno brežino utrdili  s suhozidom, dve leti kasneje postavili manjši rastlinjak za domačo uporabo, leta 2017 v prevozni kokošnjak naselili  5 kokoši in petelina, leta 2018 pa obhišno zgodbo zaključili s 3 panji čebel.

Vseskozi smo zapriseženi varstvu narave in delujemo v celoti sonaravno, ekološko, po načelu čim manjšega časovnega vložka, pri čemer so se najbolj izkazala permakulturna načela z zastiranjem površin namesto pletja.  Vrt je tudi čebelam prijazen, saj je zasajenih precejšnje število medonosnih rastlin, vsako leto pa dodamo kakšno novo. Osnovno vodilo pri tem je, da rastline uspevajo brez težav.

Gorje so znane po intenzivni pridelavi črnega ribeza v letih od 1960 do 1980,od tistega časa je ostalo manj kot 5 nasadov. V zadnjem času se zaradi podatkov o hranilni vrednosti jagodičja zanimanje povečuje. Tudi sami smo posadili 40 grmov ribeza in spoznali, da dobro uspeva brez posebnih zahtev. Da bi lahko jagodičje pridelovali tudi sami, smo spomladi leta 2018 kupili 7000 m2  veliko kmetijsko zemljišče blizu hiše. V naših koncih se zemljišče proč od hiše imenuje  POLE, zato smo ga tudi mi tako poimenovali.

Z dogodki, ki so se vrstili, se je v osnovi predvidena dejavnost razširila in dobila nov pomen. Iz veselja do dela z naravo, pisanjem izobraževalnih kulinaričnih člankov in knjig, vrtnarjenjem za domače potrebe, izobraževalnimi kulinaričnimi delavnicami za otroke, mladino in starostnike, izobraževanjem iz zeliščarstva, čebelarjenja, ekološkega kmetovanja, obiski dobrih praks doma in sosednjih deželah, se je porodila želja po kompleksnem sonaravnem  »organizmu«, ki bi služil kot vir hrane za lastne potrebe, prodajo in predelavo, izobraževalni poligon za lokalno skupnost in širše, primer dobre prakse in turistična točka v bližini Vintgarja in Bleda. Vse to v spoštovanju do okolja.

V oktobru 2018 smo s strani Turizma Bled prejeli vabilo k sodelovanju  v projektu Bled selection, živili lokalnega izvora. Skoraj vsa zelišča, kar smo jih nasušili, smo zmešali v Blejski čaj. Tako smo se odločili, da zeliščem namenimo večji obseg, kot sprva predvideno.

Poleti 2018 smo se lotili tudi predelave pridelanega sadja v marmelade, prelive, posušeno sadje in sušeno sadno kašo, sadni list. Pri predelavi sadja smo inovativni. Z zelišči pripravljamo sirupe, zeliščne soli in zeliščne sladkorje. Iz nekaj zelišč pripravimo tudi tinkturo in zeliščni kis. Zelišča tudi destiliramo v hidrolate.

Pomembna dejavnost kmetije je tudi izobraževanje, kulinarične delavnice in kulinarični članki. Na obhišnem vrtu in na Polu pod kozolcem , če je treba, tudi ali v kleti hiše pripravimo izobraževalne delavnice za organizirane skupine, turiste ali posameznike po dogovoru. Nudimo voden ogled kmetije.

Leta 2019 smo v najem vzeli še 2750 m2 veliko sosednje zemljišče, kjer smo zasadili 20 orehov ter 1 hruško tepko in zaorali njivo.  Ustvarili smo zeliščni labirint.

Leta 2020 smo postavili kozolec, ustvarili zeliščne grede po horoskopu ter naselili 50 kokoši v prevoznem kokošnjaku in trenutno le 1 panj čebel.

OBSEG KMETIJE V LETU 2020

Prvi del – VRT – obhišni vrt – (2000 m2) – 600mnm

OBJEKTI

 • stanovanjska hiša
 • rastlinjak
 • zelena streha
 • kozolec
 • ograjen prevozni kokošnjak za 6 kokoši

RASTLINE

 • sadno drevje – vse vrste
 • jagodičje – vse vrste
 • zelišča – osnovni izbor
 • zelenjavni vrt – mešane zasaditve

ŽIVALI

 • 5 kokoši in 2 petelina
 • pes in 2 mačka

Drugi del – POLE – sadovnjak z njivo – Dovnice (staro ime tega področja) (1 ha) – 630 mnm

OBJEKTI

 • Vrtina za črpanje vode za namakanje
 • Kozolec na kozla ali psa za sušenje, delavnice, sprostitev, orodje, s streho s fotovoltaičnimi paneli in baterijami za skladiščenje energije

o             Eko stranišče

 • Čebelnjak s 3 nakladnimi panji
 • Kokošnjak prevozni kokošnjak za 50 kokoši ali več
 • Račnik
 • S kovinskimi loki pokrit nasad jagodičja
 • Ograja okrog nasada z lesenimi stebri in farmer mrežo
 • Vrtina za vodo ter namakalni sistem

NASADI

 • Intenzivni nasad jagodičja
 • Travniški ekstenzivni nasad orehov
 • Travniški ekstenzivni sadovnjak okrog nasada jagodičja
 • Njivice ob intenzivnem nasadu jagodičja (zeliščna, čebulna/ajdova, zeljna, bučno-fižolovo-koruzna, sivkina
 • Njiva z zelišči v obliki spirale (zeliščni labirint)
 • Gredice z zelišči, zelenjavo in sadjem zasajene glede po pripadnosti astrološkim znamenjem
 • Gredica z dišečimi vrtnicami

RASTLINE

SADNO DREVJE/JAGODIČJE

 • DROBNE MESEČNE JAGODE RDEČE IN RUMENE (20)
 • RIBEZ (228)
 • ČRNI, RDEČI, BELI, ZELENI
 • KOSMULJE (14)
 • RDEČE, ZELENE
 • ARONIJA (145)
 • MALINE (630) ENKRAT RODNE, DVAKRAT RODNE
 • ROBIDE (70)
 • 20 grmov črnega bezga
 • 9 rumenih drenov (3 sorte)
 • 22 orehov (3 sorte)
 • 12 lesk (3 sorte)
 • 3 kostanji
 • 5 črnih trnov
 • 15 šmarnih hrušic
 • veliko dišečih vrtnic
 • 1 hruška tepka
 • 1 stebrasta jablana
 • 2 mini jablani
 • 1 mini robida
 • 1 hruška (špalirno rastoča)
 • 1 mini hruška
 • 1 nashi (špalirno rastoč)
 • 2 asimini (prima, sunflower)

OSTALA DREVESA

 • evkalipt
 • 3 rušje

ZELIŠČA

 • Trajna zelišča: Drobnjak, stoletna čebula, ožepek, melisa, mete, mehiški ožep, monarda, navadni timijan, citronski timijan, pehtran, plahtica, mačja meta, ameriški slamnik, kislica, olivna zel
 • Enoletna zelišča: citronka, limonska trava, bazilika: zelena, rdeča, citronska, tulsi, peteršilj, zelena, stevija, ognjič, sončnice (cvetni lističi)
 • Divje rasle rastline: marjetice, trobentice, vijolice, ozkolistni trpotec, regrat, rman, plahtica, navadni jagodnjak, maline, materina dušica, kopriva, ranjak, bezgovi cvetovi, dobra misel…

ZELENJAVA

 • čebula
 • česen
 • buče
 • kodrolistni ohrovt 3 sorte
 • bohinjska koruza (rdeča)
 • čili, pekoča paprika
 • fižol
 • sončnice (za cvetne lističe in semena za kokoši)….

Tretji del – ROT – planina na Mežakli –del planine Oblek (3 ha) – 985 mnm – območje TNP

OBJEKTI

 • Hišica – les
 • Hlev – s funkcijo skladišča – kamen, les, pločevinasta streha
 • Zidan vodnjak za vodo

RASTLINE

POSAJENO DREVJE

 • 3 grmi črnega bezga
 • 6 grmov rdečega ribeza
 • 2 češnji
 • 1 jerebika
 • 1 lipa
 • 2 šmarni hrušici
 • 2 leski

DIVJA NARAVA

 • Divje rasle rastline: regrat, trobentice, vijolice, ranjak, materina dušica, koprive, mladi smrekovi vršički, zlata rozga, kumina, šentjanževka, arnika, dobra misel…..
 • Smola smrek
 • Gozdne gobe

AKTIVNOSTI NA KMETIJI

PRIDELKI

 • Prodaja vseh pridelkov
 • Prodaja jajc

IZDELKI

 • Čaj
 • Zlatorogova skrivnost, Milina boginje, Vrtna roža, Sadni tris, posamični zeliščni  čaj (meta, kamilice, melisa, tulsi)
 • Med z dodatki
 • Kremni med z mleto aronijo
 • Sol
 • Ščepec veselja, Ščepec moči
 • Kis
 • Kis z baziliko, Kis s kapucinko, Kis z malinami
 • Sadni list – sušena sadna kaša –
 • Malinova čarovnija, Borovničeva čarovnija
 • Liker
 • Črni ribez, Višnja, Smreka, Šipek, Maline

USLUGE

 • Voden ogled kmetije za društva in druge zainteresirane
 • Prikaz destiliranja zelišč v hidrolate in eterična olja
 • Delavnice peke potic
 • Delavnice peke kruha z drožmi
 • Izdelava slaščic – po naročilu
 • Mletje žit za gospodinjske potrebe
 • Stiskanje olja za gospodinjske potrebe
 • Sušenje sadja za gospodinjske potrebe
 • Prikaz priprave pridelane hrane – kulinarične delavnice na vrtu, Polu, v hiši, ter na povabilo tudi drugje
POVEZAVE

Evropska komisija

Program razvoja podeželja