Ribezova čarovnija

Sestavine: jabolka, črni ribez

Ingredients: apples, blackcurrant 

Kategorija:

Ribezova čarovnija je pripravljena iz mešanice jabolk in pasiranega črnega ribeza, ki jo najprej zmeljemo, razporedimo po pladnju, sušimo, zvijemo in razrežemo. Za čarovnijo si je treba vzeti čas. Trgamo lahko delce traku ali si privoščimo ves svitek naenkrat. V ustih podržimo, da razvije čarobni okus.

Črni ribez in jabolka pridelamo na naši kmetiji.

Currant magic is prepared from a mixture of apples and mashed black currants, which we first grind, arrange on a tray, dry, roll and cut. It takes time for magic to happen. We can tear off the pieces of tape or afford the whole scroll at once. Hold it in the mouth a little longer to develop a magical taste.